Jak na sebe narazilo nařízení EU a německé a české právo

aneb když se nedaří dohody na mezinárodní úrovni a občasné jsou v pasti… Níže uvedený text je v rámci snahy o snadnější čitelnost upravena část důvodové zprávy návrhu na změnu vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Pro zájemce je plný text…

Importováno: 19. 8. 2019 21:06, Zmeškaný blog
Trvalý odkaz: https://blog.kamil-zmeskal.cz/2019/08/jak-na-sebe-narazilo-narizeni-eu.html