CSS Cascade Layers: budou vrstvy revolucí organizace stylů?

Kaskádové vrstvy jsou novinka, která webařům umožňuje měnit platnost deklarací bez nutnosti uvádět je na konkrétní místo v CSS souboru a v konkrétním pořadí. Obecně vzato, CSS Cascade Layers poskytují strukturovaný způsob uspořádání stylů. Slouží tak ke…

Importováno: 24. 11. 2022 12:30, Vzhůru dolů
Trvalý odkaz: https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/css-cascade-layers