Selektory v CSS: znáte je všechny?

Tímto textem v příručce doplňuji mezery, které mám na Vzhůru dolů v oblasti pokrytí základů CSS. Při rešerši jsem si všiml, že takto komplexně se selektory snad žádný český text nezabývá. Tož tady jeden máte. Jasně, cílím zde především na začátečníky,…

Importováno: 5. 5. 2022 10:40, Vzhůru dolů
Trvalý odkaz: https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/css-selektory