Zabití pomalých dotazů

MySQL kupodivu nemá žádnou proměnnou, která by zajistila automatické sestřelení dotazů pomalejších než stanovená hranice. Já takové chování potřebuji v Admineru, kdy dotazy pro zjištění seznamu databází nebo celkového počtu výsledků ...

Importováno: 11. 9. 2012 20:30, PHP triky - články
Trvalý odkaz: http://php.vrana.cz/zabiti-pomalych-dotazu.php