Hrozí na školách “síťová válka”?

Pokud nám naše chápání “Síťové generace” a jejího světa neumožní vzdělávat a být autoritou žákům a studentům této nastupující generace, pak budeme čelit mezigeneračnímu konfliktu, který nemá obdoby. K podpoře tohoto schválně vyhroceného tvrzení si v …

Importováno: 29. 3. 2010 10:30, Unisona Studio
Trvalý odkaz: http://www.unisona.com/hrozi-na-skolach-sitova-valka/