O Aničce, Davidovi a emocích v sociálních médiích

Myslím, že “kolektivní dojímání” se kolem “Aničky” a následná vlna odporu vůči němu zhutněná do tweetu Davida Grudla jsou jedna a táž emoční hra, které se nelze ani divit, ani jí nějak kritizovat, ale ani umenšovat míru emocí, o které se tu hraje. V…

Importováno: 26. 3. 2011 15:40, Unisona Studio
Trvalý odkaz: http://www.unisona.com/o-anicce-davidovi-a-emocich-v-socialnich-mediich/