Písmomalířsko-kaligraficko-aranžérská dílna s Petrou D.

Petra Dočekalová loni dostudovala atelier Tvorby písma a typografie na pražské Umprumce. Už v průběhu studií nakreslila a vydala vynikající digitální skript Monolina, a protože v tomto specifickém písmařském žánru našla zalíbení, zvolila si (tentokrát…

Importováno: 23. 2. 2017 1:15, Komentáře:
Trvalý odkaz: http://typomil.com/typofilos/2017/02/pismomalirskokaligrafickoaranzerska-dilna-s-petrou-d/