Aldo van Eyck a jeho železobetonová hřišťata

V rámci symposia k Bienále Brno vystoupily v sobotu ve Scale Denisa Kollarová a Anna van Lingen, aby představily svůj projekt Seventeen Playgrounds, věnovaný tvorbě architekta Aldo van Eycka, přesněji řečeno jeho dětským hřišťatům pro město Amsterdam…

Importováno: 20. 6. 2016 20:00, Komentáře:
Trvalý odkaz: http://typomil.com/typofilos/2016/06/aldo-van-eyck-a-jeho-zelezobetonova-hristata/