Smějící se bestie (s očima vypálenýma od monitoru)

Nemáme moře, tulipány, moderní architekturu ani jiné atrakce, kterými bychom se mohli ve světě chlubit. Veškeré pokusy o zvelebení naší země narážejí na omezený lidský potenciál a historicky podložená fakta o české povaze — jsme národ vyčuraných zlodějů…

Importováno: 11. 12. 2015 1:20, Komentáře:
Trvalý odkaz: http://typomil.com/typofilos/2015/12/smejici-se-bestie/