El pé platně

Stihl jsem sice ještě oposlouchat pár nahrávek z kotoučového magnetofonu, ale celé moje dětství na přelomu osdesátek a devadesátek mě provázely staré audiokazety. Nejprve pochybné černé kopie dovezené z polské burzy za padesát ká čé, později regulérní…

Importováno: 28. 5. 2013 20:20, Komentáře:
Trvalý odkaz: http://typomil.com/typofilos/2013/05/elpe-platne/