Plain language v české státní správě? (4. část) | Šílený korektor

Co udělat pro to, aby úřady mluvily lidsky a srozumitelně? Na pátek 14. října 2022 svolala Kancelář veřejného ochránce práv kulatý stůl s tématem „Srozumitelnost ve veřejné správě“. V tomhle seriálu se pokouším shrnout, co jsem si z něj odnesl.

Importováno: 19. 11. 2022 15:30, Šílený blog
Trvalý odkaz: https://www.silenykorektor.cz/blog/plain-language-v-ceske-statni-sprave-4-cast