Nové tag helpery v knihovně Altairis Tag Helpers

Do knihovny Altairis.TagHelpers jsem přidal několik nových tag helperů pro ASP.NET MVC Core a Razor Pages. Nová verze 1.4 obsahuje potvrzení akce, zobrazení verze aplikace a zejména žádaný ekvivalent komponent CheckBoxList a RadioButtonList.

Importováno: 12. 5. 2019 11:45, ALTAIR.blog
Trvalý odkaz: https://www.altair.blog/2019/05/nove-tag-helpery