Lazy loading (zpožděné nahrávání) objektů do kolekce i ve starší aplikaci s využitím dynamické proxy

  Jestliže používáte i přes jeho nezralost Entity Framework, nebo jste si zvolili jiné ORM, které zvládá “lazy loading”, neboli zpožděné, či chcete-li dodatečné nahrání dat do typových kolekcí, možná jste přemýšleli, jak byste stejnou  službu napsali ve…

Importováno: 12. 3. 2012 14:35, René Stein
Trvalý odkaz: http://blog.renestein.net/Lazy Loading Zpožděneacute Nahraacutevaacuteniacute Objektů Do Kolekce I Ve Starscaroniacute Aplikaci S Využitiacutem Dynamickeacute Proxy.aspx