Jenkins polling a git-notify

Minulý rok jsem psal o tom, že polling v Jenkinsu je zlo. To stále platí, ale i když máte tento přístup nemusí to stačit. Tady je příklad hooku pro gitolite, který používáme na některých repository. #!/bin/bash NOBOLD="\033[0m" BOLD="\033[1m"…

Importováno: 5. 9. 2013 10:35, Prskavčí blog
Trvalý odkaz: http://blog.prskavec.net/2013/09/jenkins-polling-a-git-notify/