Kdo vlastně rozhoduje, co je v češtině „správně“ – 3. díl

Z minulých dílů už víme, že správné znění slov, správný pravopis ani správné vazby neurčují slovníky, ty pouze popisují stávající úzus a určují spisovný standard. A přestože se podoba mluveného i psaného jazyka řídí logickými vazbami a zákonitostmi,…

Importováno: 5. 5. 2021 22:50, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/kdo-vlastne-rozhoduje-co-je-v-cestine-spravne-3-dil/