Řekněte přivlastňovacím zájmenům ne

Nebojte, nechci vám zakazovat, abyste občas použili v řeči nebo v textu nějaké to přivlastňovací zájmeno. Tahle slovní kategorie k češtině neodmyslitelně patří. Ale začnu malou oklikou: Víte, jak vzniká naprostá většina stylistických chyb v textu? Tak,…

Importováno: 27. 2. 2020 14:05, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/reknete-privlastnovacim-zajmenum-ne/