Nejpoužívanější, nebo nejvíc používaný?

Celkem rozšířeným stylistickým nedostatkem jak v mluvené řeči, tak v psaném textu je nahrazování přirozených tvarů druhého a třetího stupně přídavných jmen (rychlejší, nejrychlejší) alternativami se slovy „více“ a „nejvíce“: více rychlý, nejvíce rychlý…

Importováno: 7. 10. 2019 23:25, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/nejpouzivanejsi-nebo-nejvic-pouzivany/