Proč se v různých jazycích objevují podobná slova?

Valná většina z vás přichází v té či oné podobě do kontaktu s cizími jazyky. Mnozí umíte německy, anglicky nebo třeba španělsky a i ti ostatní se občas setkávají třeba s latinskými frázemi nebo anglickými reklamními slogany. A tak jistě nikomu neunikla…

Importováno: 10. 9. 2019 12:20, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/proc-se-v-ruznych-jazycich-objevuji-podobna-slova/