Nebojme se výpůjček

Nedílnou součástí vývoje každého jazyka vždy byly tzv. výpůjčky neboli slova převzatá z jiných jazyků, laicky cizí slova. Ve většině evropských jazyků najdete tisíce, někdy i desetitisíce takových přejatých výrazů. A v každé době mají výpůjčky…

Importováno: 7. 8. 2019 18:45, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/nebojme-se-vypujcek/