Několikanásobný podmět – kde se často chybuje

Shoda přísudku s podmětem patří k základním učivům hodin českého jazyka. Nemám ambici zde podávat ucelený přehled jednotlivých pravidel pro tuto shodu. Ostatně pokud byste o takový přehled stáli, zpracovali jsme ho v tomto díle Hříchů pro šíleného…

Importováno: 17. 6. 2019 10:05, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/nekolikanasobny-podmet-kde-se-casto-chybuje/