Proč Češi říkají „bejt“ místo „být“

Na žádost jednoho z našich čtenářů v diskusi jsme připravili krátké pojednání o tom, proč obecná čeština používá ve většině výskytů dvojhlásku „ej“ namísto spisovného „ý“. Obecné příčiny změn Jak podrobněji popisujeme v naší knize Pište správně česky,…

Importováno: 12. 4. 2019 13:10, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/proc-cesi-rikaji-bejt-misto-byt/