Čtyři kroky k lepšímu slovosledu

Na rozdíl například od angličtiny, kde je slovosled v zásadě fixní, má čeština tzv. volný slovosled. Znamená to, že slova ve větě můžeme (a v řeči to také přirozeně děláme) libovolně přeskupovat, aniž bychom se tím provinili proti přirozeným…

Importováno: 1. 3. 2019 22:15, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/ctyri-kroky-k-lepsimu-slovosledu/