Ta báječná česká slovesa!

Toto nebude lingvistický článek ani odborné pojednání, ale oslavná óda. Óda na tu nádhernou výrazivost, kterou našemu jazyku dodává jeho práce se slovesy. Neříkejte, že jste si toho ještě nevšimli. Naše mateřština dokáže přidáváním rozličných předpon a…

Importováno: 6. 11. 2018 16:00, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/ta-bajecna-ceska-slovesa/