Má čeština bohatší fonetiku než angličtina?

Lidé, kteří se trochu blíže seznámí s angličtinou (tedy dnes už prakticky všichni), získají často dojem, že náš jazyk je po zvukové stránce bohatší než angličtina. Jinými slovy že v češtině se používá širší paleta hlásek než v angličtině. Je to…

Importováno: 9. 10. 2018 14:05, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/ma-cestina-bohatsi-fonetiku-nez-anglictina/