HISTORIE ANGLIČTINY – 12. díl: mylná dekompozice

Pod tímto hrůzostrašným názvem se ve skutečnosti skrývá zajímavý jazykový jev, který vede ke vzniku nových, naprosto nečekaných slov a tvarů. Pojďme si nejprve vysvětlit, oč se jedná. Vyjádřeno česky, mylná dekompozice je chybné přerozdělení slova…

Importováno: 23. 11. 2016 17:45, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/historie-anglictiny-12-dil-mylna-dekompozice/