HISTORIE ANGLIČTINY – 11. díl: redukce slabik

Jedním z běžných rysů vývoje jazyka je, že u některých slov dojde ke snížení počtu hlásek, a dokonce i slabik v důsledku nedbalé výslovnosti. Všichni máme podvědomou tendenci ušetřit tzv. „artikulační energii“ – lidově řečeno výslovnost flákáme. Proto…

Importováno: 14. 11. 2016 17:20, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: https://proofreading.cz/historie-anglictiny-11-dil-redukce-slabik/