HISTORIE ANGLIČTINY – 9. díl: znělé a neznělé hlásky

Když se budete pídit po přesném významu pojmů znělá a neznělá hláska, dostane se vám ve slovníku dosti „anatomické“ definice, totiž že při formulování znělých hlásek nám kmitají hlasivky (díky čemuž jakoby zazní jasný tón), zatímco hlásky neznělé…

Importováno: 18. 10. 2016 10:50, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: http://www.proofreading.cz/historie-anglictiny-9-dil-znele-a-neznele-hlasky