HISTORIE ANGLIČTINY – 8. díl: stupňování přídavných jmen

Dalším nápadným rysem angličtiny, jehož původ se pokusíme objasnit, je dvojí stupňování přídavných jmen. Zatímco některá adjektiva se stupňují přidáním koncovek -er a -est ke kmeni (great – greater – the greatest), u jiných se předsazuje pomocné slovo…

Importováno: 5. 10. 2016 13:15, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: http://www.proofreading.cz/historie-anglictiny-8-dil-stupnovani-pridavnych-jmen