HISTORIE ANGLIČTINY – 7. díl: absence dvojí negace

Pod tímto zdánlivě složitým názvem se skrývá jazykový jev dobře známý z češtiny: Jestliže formulujeme myšlenku v záporu, v řadě případů vyjádříme tuto negaci vlastně dvakrát. Všimněte si třeba vět „nemám žádné auto“ či „nevidím nic“. Z logického…

Importováno: 19. 9. 2016 13:35, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: http://www.proofreading.cz/historie-anglictiny-7-dil-absence-dvoji-negace