PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 8. díl: proteze není protéza

Výraz „protéza“ dobře známe z medicíny. V lingvistice se používá příbuzný pojem, totiž proteze. „Protetickými hláskami“ nazýváme hlásky přidané na začátek slova, aby se snáze vyslovovalo v proudu řeči. Určitě nejznámější a u nás nejrozšířenější protezí…

Importováno: 28. 3. 2016 17:00, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: http://www.proofreading.cz/perlicky-z-historie-cestiny-8-dil-proteze-neni-proteza