PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 6. díl: významová diferenciace

Ve vývoji jazyka hrají zásadní roli hláskové změny. Z hlásek se stávají dvojhlásky, souhlásky se měkčí, výslovnost se zjednodušuje a tak dále a tak dále. Neustálé hláskové změny mají zajímavý vedlejší efekt: Výjimečně se totiž stane, že původní podoba…

Importováno: 7. 3. 2016 15:05, Proofreading.cz
Trvalý odkaz: http://www.proofreading.cz/perlicky-z-historie-cestiny-6-dil-vyznamova-diferenciace