Proofreading.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek Kouzlo slov ve vašich službách
Domovská stránka https://proofreading.cz/
RSS export https://proofreading.cz/feed/?post_type=post

Systémové informace o zdroji

ID 181
Jmenné ID proofreading
Články ručně přidává správce systému NE
Články jsou schvalovány správcem NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla 21. května 2022 03:10
Návratový kód HTTP 304
RSS export naposledy zpracován 27. dubna 2022 20:15
Kontrola aktuálnosti naplánována na 21. května 2022 04:10

Co je jen nářečí a co už je samostatný jazyk

Uvádí se, že na světě se mluví nějakými pěti až sedmi tisíci jazyky. (Proč tak vágní počet? Čtěte dále.) Některé mají stovky milionů mluvčích, jiné doslova jen pár stovek. Některé mají kodifikovanou spisovnou podobu a bohatou literární tradici,…

Proofreading.cz | 28. 2. 2022 12:25 | #

Koncovka -atoř a její původ

S koncovkou -atoř se v češtině potkáváme poměrně zřídka. Nejde totiž o koncovku původně českou – obsahuje sice typicky českou hlásku Ř, ale jde vlastně o přizpůsobenou koncovku latinskou. Toto přizpůsobení neproběhlo důsledně, a tak vedle sebe…

Proofreading.cz | 20. 12. 2021 14:55 | #

Vztah koncovek -enec a -inec

V tomto krátkém článku se podíváme na koncovky -inec, -enec a -anec a všimneme si jedné zajímavosti, která možná dosud unikala vaší pozornosti. Lidé vs. instituce Stojí za povšimnutí, že koncovka -enec nejčastěji označuje lidi. Výrazy s touto koncovkou…

Proofreading.cz | 1. 9. 2021 1:00 | #

Kdo vlastně rozhoduje, co je v češtině „správně“ – 4. díl

V tomto seriálu obšírně rozebíráme, že vlastně nic není objektivně „špatně“. Až to může v někom vyvolat otázku, proč že tedy vůbec máme nějaká češtinářská pravidla. Ať si každý píše, jak chce! Nebo ne? Tak daleko rozhodně zajít nechceme. To, že máme ve…

Proofreading.cz | 19. 5. 2021 19:05 | #

Kdo vlastně rozhoduje, co je v češtině „správně“ – 3. díl

Z minulých dílů už víme, že správné znění slov, správný pravopis ani správné vazby neurčují slovníky, ty pouze popisují stávající úzus a určují spisovný standard. A přestože se podoba mluveného i psaného jazyka řídí logickými vazbami a zákonitostmi,…

Proofreading.cz | 5. 5. 2021 22:50 | #

Kdo vlastně rozhoduje, co je v češtině „správně“? – 2. díl

V prvním díle našeho seriálu jsme si ukázali, že Ústav pro jazyk český sice dohlíží nad podobou spisovného jazyka, ale určitě ji neurčuje ani neřídí. Dnes se na situaci podíváme z jiné stránky, a sice: Neřídí se to určitou vnitřní logikou? Je možné, The…

Proofreading.cz | 19. 4. 2021 12:25 | #

Kdo vlastně rozhoduje, co je v češtině „správně“? – 1. díl

Už odmalička nám při diktátech vtloukali do hlavy, jak se která slova správně píšou, kde se píše „i“ a kde „y“ a jak se pracuje s velkými písmeny. Kromě toho se prakticky celý život učíme (a to i v řeči), jak vytvářet správné The post Kdo vlastně…

Proofreading.cz | 6. 4. 2021 18:15 | #

Jaký máte „jazykový ideál“?

„Jak někdo může napsat ‚říct‘ místo ‚říci‘ do tiskové zprávy?“ „Jak může šéfredaktor napsat do editorialu ‚je mi to ukradené‘?“ „Ti televizní moderátoři mluví čím dál víc jazykem čtvrté cenové!“ Už jste takové výtky také slyšeli? Nebo jste sami někdy…

Proofreading.cz | 10. 12. 2020 17:00 | #

Anglicismů není v češtině zdaleka tolik, kolik si myslíte

Pro mladou generaci je řeč propletená anglicismy standardem – a často jde o anglicismy, které se v češtině objevily až v posledních několika málo letech. Spousta starších lidí se na tento trend škaredí, protože mají pocit, že slov z angličtiny začíná…

Proofreading.cz | 18. 9. 2020 14:06 | #

Jsou slova jako „vozíčkář“ nebo „slepec“ urážlivá?

Vlna prosazování politicky korektních výrazů už dorazila i k nám – kancelář ombudsmana vydala příručku pro média, v níž mimo jiné označuje některé výrazy pro lidi s různými typy postižení za nevhodné a navrhuje pro ně přijatelné varianty. V žádném…

Proofreading.cz | 18. 9. 2020 14:06 | #

Proč přechylovat cizí ženská příjmení

Otázka, zda přechylovat cizí ženská příjmení (tedy přidávat k nim koncovku -ová), nebo ne, rozděluje víc než skoro kterákoli jiná jazyková otázka a vzbuzuje až nečekaně silné emoce. Zejména na internetu, který svou částečnou či úplnou anonymitou dodává…

Proofreading.cz | 18. 9. 2020 14:06 | #

Novinka v češtině – vazba „ten stejný“

Každý jazyk, který používá nějaká skupina lidí v každodenní komunikaci, prochází neustálými změnami a vývojem. Je to přirozený a naprosto nevyhnutelný proces. Ať už jde o změnu pádové koncovky, zmizení jedné hlásky v konkrétním slově, plošnou změnu…

Proofreading.cz | 14. 4. 2020 15:50 | #

Řekněte přivlastňovacím zájmenům ne

Nebojte, nechci vám zakazovat, abyste občas použili v řeči nebo v textu nějaké to přivlastňovací zájmeno. Tahle slovní kategorie k češtině neodmyslitelně patří. Ale začnu malou oklikou: Víte, jak vzniká naprostá většina stylistických chyb v textu? Tak,…

Proofreading.cz | 27. 2. 2020 14:05 | #

Třetí „Pište správně česky“ konečně jako e-book!

Jsme rádi, že můžeme našim čtenářům sdělit dobrou zprávu: Nejnovější vydání hravé jazykové příručky Pište správně česky je od nynějška k dispozici i ke stažení do vašich elektronických přístrojů. Na výběr máte mezi formáty EPUB a MOBI. Naopak formát PDF…

Proofreading.cz | 12. 2. 2020 11:00 | #

Znáte „poštu klientů“?

Dnes jenom krátce. Firmy se často předhánějí v tom, jak upozornit potenciální klienty na své úspěchy a získat tak nové zájemce o své služby. Stále častěji se tak v kontrolovaných materiálech setkávám s různými grafy a tabulkami, které mají ukazovat, jak…

Proofreading.cz | 9. 12. 2019 13:30 | #

Nejpoužívanější, nebo nejvíc používaný?

Celkem rozšířeným stylistickým nedostatkem jak v mluvené řeči, tak v psaném textu je nahrazování přirozených tvarů druhého a třetího stupně přídavných jmen (rychlejší, nejrychlejší) alternativami se slovy „více“ a „nejvíce“: více rychlý, nejvíce rychlý…

Proofreading.cz | 7. 10. 2019 23:25 | #

Proč se v různých jazycích objevují podobná slova?

Valná většina z vás přichází v té či oné podobě do kontaktu s cizími jazyky. Mnozí umíte německy, anglicky nebo třeba španělsky a i ti ostatní se občas setkávají třeba s latinskými frázemi nebo anglickými reklamními slogany. A tak jistě nikomu neunikla…

Proofreading.cz | 10. 9. 2019 12:20 | #

Nebojme se výpůjček

Nedílnou součástí vývoje každého jazyka vždy byly tzv. výpůjčky neboli slova převzatá z jiných jazyků, laicky cizí slova. Ve většině evropských jazyků najdete tisíce, někdy i desetitisíce takových přejatých výrazů. A v každé době mají výpůjčky…

Proofreading.cz | 7. 8. 2019 18:45 | #

Několikanásobný podmět – kde se často chybuje

Shoda přísudku s podmětem patří k základním učivům hodin českého jazyka. Nemám ambici zde podávat ucelený přehled jednotlivých pravidel pro tuto shodu. Ostatně pokud byste o takový přehled stáli, zpracovali jsme ho v tomto díle Hříchů pro šíleného…

Proofreading.cz | 17. 6. 2019 10:05 | #

Doslovné překlady jsou vážně mor

Před pár dny jsem se díval na přenos cyklistického závodu. Čeští komentátoři si nevedli špatně, ale hned bylo poznat, že své znalosti ze světa cyklistiky čerpají v anglicky psaných/mluvených médiích. Protože přebírali různé zavedené pojmy a slovní…

Proofreading.cz | 31. 5. 2019 21:15 | #

Pozor na juxtapozice!

Už jste někdy slyšeli slovo „juxtapozice“? Tak trochu doufám, že vám je tento výraz alespoň povědomý, protože už jsme o něm psali v 9. díle našich „Perliček z historie češtiny“. Tam jsme se o nich ale jen zmínili v rámci výkladu o vývoji našeho jazyka,…

Proofreading.cz | 13. 5. 2019 0:05 | #

Proč Češi říkají „bejt“ místo „být“

Na žádost jednoho z našich čtenářů v diskusi jsme připravili krátké pojednání o tom, proč obecná čeština používá ve většině výskytů dvojhlásku „ej“ namísto spisovného „ý“. Obecné příčiny změn Jak podrobněji popisujeme v naší knize Pište správně česky,…

Proofreading.cz | 12. 4. 2019 13:10 | #

Čtyři kroky k lepšímu slovosledu

Na rozdíl například od angličtiny, kde je slovosled v zásadě fixní, má čeština tzv. volný slovosled. Znamená to, že slova ve větě můžeme (a v řeči to také přirozeně děláme) libovolně přeskupovat, aniž bychom se tím provinili proti přirozeným…

Proofreading.cz | 1. 3. 2019 22:15 | #

Proč se latině říká „mrtvý jazyk“?

Označovat latinu jako „mrtvý jazyk“ se stalo rozšířenou frází – znají ji i lidé, kteří se jinak o jazyky (natož právě o latinu) vůbec nezajímají. Proč dostala takové označení? A je opravdu mrtvá, nebo je to celé trochu jinak? Jak byste na otázku, proč…

Proofreading.cz | 1. 2. 2019 21:05 | #

Slovák, Polák a jiné nadávky

Nebojte – tento článek nebude v žádném případě hanlivý. Nedočtete se v něm nic špatného o příslušnících nám nejbližších slovanských národů. Ostatně v našich žilách koluje podstatný podíl polské i slovenské krve (díky, táto). Budeme mluvit o roli…

Proofreading.cz | 7. 1. 2019 20:00 | #

Sleva na nového Šíleného korektora

Zvažovali jste, že byste se někomu pomstili zakoupením naší knihy, ale bylo vám líto dát za zmíněný kanadský žertík tolik peněz? Máme pro vás dobrou zprávu. Vydavatelství Zoner Press připravilo pro návštěvníky našich stránek speciální slevovou akci. Do…

Proofreading.cz | 14. 12. 2018 12:40 | #

Smutný příběh o ING Bank

Omlouvám se, následující příspěvek nebude o pravopisu, o literatuře ani o jiných tématech, kterým se na těchto stránkách věnujeme především. Zároveň ho nepíšu jako odborník na PR, UX ani na žádný jiný obor, na který byste si snad v souvislosti s tímto…

Proofreading.cz | 9. 12. 2018 22:20 | #

Moje desítka

Zkoušeli jste někdy sestavit žebříček svých nejoblíbenějších knih? Já ano – a zjistil jsem, že to vůbec nejde. Určit napříč všemi těmi žánry a styly, mezi literaturou faktu, romány i básnickými sbírkami ty nejoblíbenější kousky nějaká rozumná kritéria…

Proofreading.cz | 2. 12. 2018 18:10 | #

Ta báječná česká slovesa!

Toto nebude lingvistický článek ani odborné pojednání, ale oslavná óda. Óda na tu nádhernou výrazivost, kterou našemu jazyku dodává jeho práce se slovesy. Neříkejte, že jste si toho ještě nevšimli. Naše mateřština dokáže přidáváním rozličných předpon a…

Proofreading.cz | 6. 11. 2018 16:00 | #

Ještě větší bichle, než jsme čekali

Pokud z nějakého důvodu patříte mezi naše čtenáře, možná vás potěší informace, že v těchto dnech šla do prodeje už třetí, znovu výrazně obohacená verze naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů. V aktuálním vydání jsme opět vychytali…

Proofreading.cz | 24. 10. 2018 17:00 | #