Proofreading.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek Kouzlo slov ve vašich službách
Domovská stránka https://proofreading.cz/
RSS export https://proofreading.cz/feed/?post_type=post

Systémové informace o zdroji

ID 181
Jmenné ID proofreading
Články ručně přidává správce systému NE
Články jsou schvalovány správcem NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla 19. června 2018 22:10
Návratový kód HTTP 304
RSS export naposledy zpracován 4. června 2018 22:35
Kontrola aktuálnosti naplánována na 19. června 2018 22:30

Češi jsou mistři humoru. Vážně

Všude na světě najdete lidi s báječným smyslem pro humor. V některých národech je navíc styl humoru velmi charakteristický, třeba v Británii. Ale já si dovolím vyřknout smělé tvrzení, že Češi patří k národům, jejichž vztah k humoru je vůbec…

Proofreading.cz | 4. 6. 2018 22:35 | #

Aby jsme – může na tom tvaru něco být?

Velká většina lidí, kteří mají aspoň trochu nadprůměrné znalosti pravidel češtiny (a já nepochybuji, že to platí o vás všech, kdo čtete tyto řádky), dobře ví o známé pravopisné chybě, kterou často vídáme i slýcháme: použití nespisovného – a…

Proofreading.cz | 21. 5. 2018 20:50 | #

Stránky Proofreading.cz v nové říze

Tak jste se (a my taky) dočkali. Představujeme vám zbrusu novou podobu našich webových stránek. A protože jsme se v nadpise chtěli vyhnout všem klišé o stránkách „v novém kabátě“ či „v novém hávu“, snad vezmete zavděk řízou. Původní stránky z roku…

Proofreading.cz | 6. 5. 2018 21:30 | #

Nejlepší kniha všech dob

Pokud vás bulvární nadpis tohoto příspěvku nalákal na to, že provedu velké odhalení nejúžasnějšího literárního díla lidské historie, musím vás zklamat. Žádný zázračný recept, jak takovou volbu objektivně stanovit, nemám. Rád bych se ovšem krátce…

Proofreading.cz | 26. 5. 2017 16:15 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 14. díl: latinská terminologie

V našem seriálu jsme už podrobně rozebírali, že v anglické slovní zásobě je obrovské množství francouzských a také skandinávských slov. Velmi bohaté zastoupení má ale v anglickém lexiku ještě jedna složka, a sice latinská. Latinská slovíčka byste…

Proofreading.cz | 16. 12. 2016 15:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 13. díl: second vs. other

Vývoj anglických řadových číslovek nevykazuje zásadních zvláštností – snad až na jedinou výjimku. Je jí anglický výraz pro „druhý“, tedy „second“. V číselné řadě působí nepatřičně, protože na rozdíl od všech ostatních řadových (a konec konců…

Proofreading.cz | 5. 12. 2016 15:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 12. díl: mylná dekompozice

Pod tímto hrůzostrašným názvem se ve skutečnosti skrývá zajímavý jazykový jev, který vede ke vzniku nových, naprosto nečekaných slov a tvarů. Pojďme si nejprve vysvětlit, oč se jedná. Vyjádřeno česky, mylná dekompozice je chybné přerozdělení slova…

Proofreading.cz | 23. 11. 2016 17:45 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 11. díl: redukce slabik

Jedním z běžných rysů vývoje jazyka je, že u některých slov dojde ke snížení počtu hlásek, a dokonce i slabik v důsledku nedbalé výslovnosti. Všichni máme podvědomou tendenci ušetřit tzv. „artikulační energii“ – lidově řečeno výslovnost flákáme. Proto…

Proofreading.cz | 14. 11. 2016 17:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 10. díl: ship, ale skipper

Možná už vás někdy napadlo, proč se kapitánovi říká v angličtině „skipper“ (vyslov [skipr]), když loď se řekne „ship“ [šip]. Logickým odvozením by přece mělo vzniknout spíš slovo „shipper“ [šipr]! V tomto článku pochopitelně nebudeme odpovídat pouze na…

Proofreading.cz | 31. 10. 2016 14:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 9. díl: znělé a neznělé hlásky

Když se budete pídit po přesném významu pojmů znělá a neznělá hláska, dostane se vám ve slovníku dosti „anatomické“ definice, totiž že při formulování znělých hlásek nám kmitají hlasivky (díky čemuž jakoby zazní jasný tón), zatímco hlásky neznělé…

Proofreading.cz | 18. 10. 2016 10:50 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 8. díl: stupňování přídavných jmen

Dalším nápadným rysem angličtiny, jehož původ se pokusíme objasnit, je dvojí stupňování přídavných jmen. Zatímco některá adjektiva se stupňují přidáním koncovek -er a -est ke kmeni (great – greater – the greatest), u jiných se předsazuje pomocné slovo…

Proofreading.cz | 5. 10. 2016 13:15 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 7. díl: absence dvojí negace

Pod tímto zdánlivě složitým názvem se skrývá jazykový jev dobře známý z češtiny: Jestliže formulujeme myšlenku v záporu, v řadě případů vyjádříme tuto negaci vlastně dvakrát. Všimněte si třeba vět „nemám žádné auto“ či „nevidím nic“. Z logického…

Proofreading.cz | 19. 9. 2016 13:35 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 6. díl: pomocné „do“

Bezesporu jedním z nejzajímavějších rysů anglické skladby je používání pomocného „do“ v otázkách a v negaci. Už na základní škole jsme se učili skládat základní věty typu „do you ride?“ a „I do not ride“. Pokud jste četli i minulé díly našeho seriálu,…

Proofreading.cz | 9. 9. 2016 23:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 5. díl: prameny poznání o jazyce

V článcích, které se zabývají dějinami angličtiny, jsme už uvedli mnoho informací o tom, jak se vyvíjela ta která hláska a jak se různá slova vyslovovala v jednotlivých historických obdobích. Následuje logická otázka, odkud to všechno víme. V minulých…

Proofreading.cz | 29. 8. 2016 14:40 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 4. díl: Velké samohláskové posouvání

Jako „Velké samohláskové posouvání“ (Great Vowel Shift) označujeme proces, který se v angličtině odehrál především v období rané nové angličtiny (Early Modern English), tedy zhruba v letech 1500–1650. V této době změnila velká část samohlásek svou…

Proofreading.cz | 17. 8. 2016 9:40 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 3. díl: chaotický pravopis

Před více než sto lety britský spisovatel Jerome Klapka Jerome napsal o své mateřštině toto: „Anglická výslovnost je překážkou našeho postupu. Anglický pravopis byl asi určen hlavně k tomu, aby jím byla výslovnost zakuklena. Je to vtipný nápad, jak…

Proofreading.cz | 5. 8. 2016 15:55 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 2. díl: ztráta flexe

Pojem „flexe“ je vám asi většinou znám, ale pro jistotu připomeňme, že jde o ohýbání slov (skloňování, časování), jehož účelem je vyjádřit mluvnický vztah daného slova ke zbytku věty. Jestliže tedy přidáme ke slovu Petr koncovku -ovi, vyjadřujeme tak…

Proofreading.cz | 20. 6. 2016 22:40 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 1. díl: podivná slovní zásoba

Poté, co jsme se v nedávném seriálu podívali na zoubek historii češtiny, uzrál čas, abychom se dozvěděli něco také o světovém jazyce č. 1 – angličtině. Je to řeč, která bezesporu dominuje současnému globalizovanému světu, a aspoň základní znalost…

Proofreading.cz | 13. 6. 2016 12:10 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 12. díl: dáte si býkové maso?

Pokud by vám váš předek ze středověku nabízel „býkové maso“, neměl by na mysli nic jiného než nám dobře známé hovězí (od slova hovado = kus dobytka). Spojení typu „maso býkové“ nebylo tehdy nijak neobvyklým vyjádřením. Stará čeština totiž ve větší míře…

Proofreading.cz | 25. 4. 2016 13:20 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 11. díl: problematický vzor „stavení“

Skloňování podstatných jmen patřících pod vzor „stavení“ je zvláště v jednotném čísle pěkně nepraktické. Proč? Protože tvary skoro ve všech pádech mají stejnou koncovku. Však se podívejte: 1. stavení 2. stavení 3. stavení 4. stavení 5. stavení 6…

Proofreading.cz | 18. 4. 2016 21:25 | #

Výprodej v Zoner Pressu – knihy po 95 Kč

Naše „spřátelené“ vydavatelství Zoner Press vyhlásilo jarní úklid. Do 30. dubna si můžete koupit spoustu skvělých, byť druhojakostních knih za jednotnou cenu 95 Kč/kus. Pokud chcete rovnou začít vybírat, prohlédněte si kompletní nabídku. Já jenom…

Proofreading.cz | 17. 4. 2016 16:55 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 10. díl: vejce, ale vajec

Oblíbený zdroj bílkovin, který nazýváme „vejce“, se skloňuje skoro ve všech pádech normálně: vejci, vejcem, vejcích… Jedinou výjimkou je 2. pád množného čísla, kde se náhle E mění na A: vajec. Proč máme vEjce, ale vAjec a vAjíčko? V našem seriálu už…

Proofreading.cz | 12. 4. 2016 12:10 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 9. díl: příklonka „-li“

„Vezmu šířku, vezmu délku. Moc-li chcete přes prdélku?“ Slavný veršovaný citát z cimrmanovské scénky Elektrická sesle představuje zajímavé použití příklonného „-li“. Jsme totiž zvyklí, že tato příklonka se přidává k přísudku a vytváří tak větu…

Proofreading.cz | 6. 4. 2016 10:15 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 8. díl: proteze není protéza

Výraz „protéza“ dobře známe z medicíny. V lingvistice se používá příbuzný pojem, totiž proteze. „Protetickými hláskami“ nazýváme hlásky přidané na začátek slova, aby se snáze vyslovovalo v proudu řeči. Určitě nejznámější a u nás nejrozšířenější protezí…

Proofreading.cz | 28. 3. 2016 17:00 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 7. díl: tabuizovaná slova

V dávných dobách lidé docela běžně věřili, že název určité bytosti nebo jevu má jakési sepětí s její podstatou. A že tedy vyslovením tohoto jména je například možné takovou věc přivolat. Známe to z náboženské oblasti – například v židovské kultuře se…

Proofreading.cz | 19. 3. 2016 21:20 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 6. díl: významová diferenciace

Ve vývoji jazyka hrají zásadní roli hláskové změny. Z hlásek se stávají dvojhlásky, souhlásky se měkčí, výslovnost se zjednodušuje a tak dále a tak dále. Neustálé hláskové změny mají zajímavý vedlejší efekt: Výjimečně se totiž stane, že původní podoba…

Proofreading.cz | 7. 3. 2016 15:05 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 5. díl: břímě vs. břemeno

Že se v češtině dá jedna a tatáž věc označit různými názvy, všichni dobře víme. Proč se tedy zdržovat přemýšlením o tom, že máme dvojici synonym „břímě – břemeno“? Odpověď je prostá: V tomto článku nám totiž nepůjde konkrétně o dvojici „břímě –…

Proofreading.cz | 29. 2. 2016 22:20 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 4. díl: proč je Ú jen na začátku slov

Jedna ze základních pouček, které jsme se naučili při hodinách češtiny, zní, že uprostřed slova a na konci je vždy Ů, zatímco na začátku výhradně Ú. Přitom výslovnost je stejná, takže uvedené pravidlo vypadá jako zbytečná zvůle pánú profesorú. Pardon,…

Proofreading.cz | 22. 2. 2016 21:30 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 3. díl: vznik Ř

Hláska Ř je jedním z unikátů českého fonetického systému. Ani v nám nejblíže příbuzných jazycích ji nenajdete, snad jen v polštině existuje foném, který české Ř připomíná. Jak vůbec v češtině vznikla tak komplikovaná hláska, natolik složitá na…

Proofreading.cz | 15. 2. 2016 14:00 | #

„Pište správně česky“ se slevou pro naše čtenáře

Uvažujete o koupi rozšířeného vydání naší knihy „Pište správně česky – poradna šílených korektorů“? Pokud ano, můžete využít slevu, kterou vydavatelství Zoner Press nabízí návštěvníkům našich stránek. Pravda, sleva zřejmě není tak vysoká, že by někoho…

Proofreading.cz | 11. 2. 2016 13:20 | #