Proofreading.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek Kouzlo slov ve vašich službách
Domovská stránka https://proofreading.cz/
RSS export https://proofreading.cz/feed/?post_type=post

Systémové informace o zdroji

ID 181
Jmenné ID proofreading
Články ručně přidává správce systému NE
Články jsou schvalovány správcem NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla 10. prosince 2018 02:30
Návratový kód HTTP 304
RSS export naposledy zpracován 9. prosince 2018 22:20
Kontrola aktuálnosti naplánována na 10. prosince 2018 02:50

Smutný příběh o ING Bank

Omlouvám se, následující příspěvek nebude o pravopisu, o literatuře ani o jiných tématech, kterým se na těchto stránkách věnujeme především. Zároveň ho nepíšu jako odborník na PR, UX ani na žádný jiný obor, na který byste si snad v souvislosti s tímto…

Proofreading.cz | Včera 22:20 | # Nové 

Moje desítka

Zkoušeli jste někdy sestavit žebříček svých nejoblíbenějších knih? Já ano – a zjistil jsem, že to vůbec nejde. Určit napříč všemi těmi žánry a styly, mezi literaturou faktu, romány i básnickými sbírkami ty nejoblíbenější kousky nějaká rozumná kritéria…

Proofreading.cz | 2. 12. 2018 18:10 | #

Ta báječná česká slovesa!

Toto nebude lingvistický článek ani odborné pojednání, ale oslavná óda. Óda na tu nádhernou výrazivost, kterou našemu jazyku dodává jeho práce se slovesy. Neříkejte, že jste si toho ještě nevšimli. Naše mateřština dokáže přidáváním rozličných předpon a…

Proofreading.cz | 6. 11. 2018 16:00 | #

Ještě větší bichle, než jsme čekali

Pokud z nějakého důvodu patříte mezi naše čtenáře, možná vás potěší informace, že v těchto dnech šla do prodeje už třetí, znovu výrazně obohacená verze naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů. V aktuálním vydání jsme opět vychytali…

Proofreading.cz | 24. 10. 2018 17:00 | #

Má čeština bohatší fonetiku než angličtina?

Lidé, kteří se trochu blíže seznámí s angličtinou (tedy dnes už prakticky všichni), získají často dojem, že náš jazyk je po zvukové stránce bohatší než angličtina. Jinými slovy že v češtině se používá širší paleta hlásek než v angličtině. Je to…

Proofreading.cz | 9. 10. 2018 14:05 | #

Dva druhy knihomolů – který z nich jste vy?

„Existují dva druhy lidí: Jedni dělí lidi na dva druhy a ti druzí nikoliv.“ Tenhle známý bonmot dobře vystihuje, jak všudypřítomné je kategorizování všech a ve všem. Jsem si tedy vědom toho, že už samotným tématem tohoto článku se dopouštím The post Dva…

Proofreading.cz | 31. 8. 2018 15:25 | #

TRPNÝ ROD – 3. díl: Jak ho v textu omezit

V tomto seriálu už jsme si vysvětlili, proč to s trpným rodem nesmíme přehánět a že jedna jeho podoba je přece jen přijatelnější než ta druhá. Teď vám předložíme pár metod na to, jak můžete jeho výskyt ve svých textech omezit. Abyste The post TRPNÝ ROD…

Proofreading.cz | 24. 7. 2018 10:55 | #

TRPNÝ ROD – 2. díl: Není pasivum jako pasivum

V 1. díle tohoto miniseriálu jsme si vysvětlili, proč je časté používání trpného rodu v češtině nepřirozené. Dnes si ukážeme, že jeho zvratná podoba je přece jen přijatelnější než podoba opisná. Když je původcem latina Časté užívání opisného tvaru…

Proofreading.cz | 10. 7. 2018 22:20 | #

TRPNÝ ROD – 1. díl: Proč s ním musíme šetřit

Jedním z nejhorších stylistických nešvarů znetvořujících tvář českých textů je nadužívání trpného rodu neboli pasiva. Připravili jsme proto pro vás třídílný seriál, v němž se vás pokusíme motivovat k tomu, abyste se snažili mu vyhýbat, a taky…

Proofreading.cz | 28. 6. 2018 11:55 | #

Češi jsou mistři humoru. Vážně

Všude na světě najdete lidi s báječným smyslem pro humor. V některých národech je navíc styl humoru velmi charakteristický, třeba v Británii. Ale já si dovolím vyřknout smělé tvrzení, že Češi patří k národům, jejichž vztah k humoru je vůbec…

Proofreading.cz | 4. 6. 2018 22:35 | #

Aby jsme – může na tom tvaru něco být?

Velká většina lidí, kteří mají aspoň trochu nadprůměrné znalosti pravidel češtiny (a já nepochybuji, že to platí o vás všech, kdo čtete tyto řádky), dobře ví o známé pravopisné chybě, kterou často vídáme i slýcháme: použití nespisovného – a…

Proofreading.cz | 21. 5. 2018 20:50 | #

Stránky Proofreading.cz v nové říze

Tak jste se (a my taky) dočkali. Představujeme vám zbrusu novou podobu našich webových stránek. A protože jsme se v nadpise chtěli vyhnout všem klišé o stránkách „v novém kabátě“ či „v novém hávu“, snad vezmete zavděk řízou. Původní stránky z roku…

Proofreading.cz | 6. 5. 2018 21:30 | #

Nejlepší kniha všech dob

Pokud vás bulvární nadpis tohoto příspěvku nalákal na to, že provedu velké odhalení nejúžasnějšího literárního díla lidské historie, musím vás zklamat. Žádný zázračný recept, jak takovou volbu objektivně stanovit, nemám. Rád bych se ovšem krátce…

Proofreading.cz | 26. 5. 2017 16:15 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 14. díl: latinská terminologie

V našem seriálu jsme už podrobně rozebírali, že v anglické slovní zásobě je obrovské množství francouzských a také skandinávských slov. Velmi bohaté zastoupení má ale v anglickém lexiku ještě jedna složka, a sice latinská. Latinská slovíčka byste…

Proofreading.cz | 16. 12. 2016 15:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 13. díl: second vs. other

Vývoj anglických řadových číslovek nevykazuje zásadních zvláštností – snad až na jedinou výjimku. Je jí anglický výraz pro „druhý“, tedy „second“. V číselné řadě působí nepatřičně, protože na rozdíl od všech ostatních řadových (a konec konců…

Proofreading.cz | 5. 12. 2016 15:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 12. díl: mylná dekompozice

Pod tímto hrůzostrašným názvem se ve skutečnosti skrývá zajímavý jazykový jev, který vede ke vzniku nových, naprosto nečekaných slov a tvarů. Pojďme si nejprve vysvětlit, oč se jedná. Vyjádřeno česky, mylná dekompozice je chybné přerozdělení slova…

Proofreading.cz | 23. 11. 2016 17:45 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 11. díl: redukce slabik

Jedním z běžných rysů vývoje jazyka je, že u některých slov dojde ke snížení počtu hlásek, a dokonce i slabik v důsledku nedbalé výslovnosti. Všichni máme podvědomou tendenci ušetřit tzv. „artikulační energii“ – lidově řečeno výslovnost flákáme. Proto…

Proofreading.cz | 14. 11. 2016 17:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 10. díl: ship, ale skipper

Možná už vás někdy napadlo, proč se kapitánovi říká v angličtině „skipper“ (vyslov [skipr]), když loď se řekne „ship“ [šip]. Logickým odvozením by přece mělo vzniknout spíš slovo „shipper“ [šipr]! V tomto článku pochopitelně nebudeme odpovídat pouze na…

Proofreading.cz | 31. 10. 2016 14:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 9. díl: znělé a neznělé hlásky

Když se budete pídit po přesném významu pojmů znělá a neznělá hláska, dostane se vám ve slovníku dosti „anatomické“ definice, totiž že při formulování znělých hlásek nám kmitají hlasivky (díky čemuž jakoby zazní jasný tón), zatímco hlásky neznělé…

Proofreading.cz | 18. 10. 2016 10:50 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 8. díl: stupňování přídavných jmen

Dalším nápadným rysem angličtiny, jehož původ se pokusíme objasnit, je dvojí stupňování přídavných jmen. Zatímco některá adjektiva se stupňují přidáním koncovek -er a -est ke kmeni (great – greater – the greatest), u jiných se předsazuje pomocné slovo…

Proofreading.cz | 5. 10. 2016 13:15 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 7. díl: absence dvojí negace

Pod tímto zdánlivě složitým názvem se skrývá jazykový jev dobře známý z češtiny: Jestliže formulujeme myšlenku v záporu, v řadě případů vyjádříme tuto negaci vlastně dvakrát. Všimněte si třeba vět „nemám žádné auto“ či „nevidím nic“. Z logického…

Proofreading.cz | 19. 9. 2016 13:35 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 6. díl: pomocné „do“

Bezesporu jedním z nejzajímavějších rysů anglické skladby je používání pomocného „do“ v otázkách a v negaci. Už na základní škole jsme se učili skládat základní věty typu „do you ride?“ a „I do not ride“. Pokud jste četli i minulé díly našeho seriálu,…

Proofreading.cz | 9. 9. 2016 23:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 5. díl: prameny poznání o jazyce

V článcích, které se zabývají dějinami angličtiny, jsme už uvedli mnoho informací o tom, jak se vyvíjela ta která hláska a jak se různá slova vyslovovala v jednotlivých historických obdobích. Následuje logická otázka, odkud to všechno víme. V minulých…

Proofreading.cz | 29. 8. 2016 14:40 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 4. díl: Velké samohláskové posouvání

Jako „Velké samohláskové posouvání“ (Great Vowel Shift) označujeme proces, který se v angličtině odehrál především v období rané nové angličtiny (Early Modern English), tedy zhruba v letech 1500–1650. V této době změnila velká část samohlásek svou…

Proofreading.cz | 17. 8. 2016 9:40 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 3. díl: chaotický pravopis

Před více než sto lety britský spisovatel Jerome Klapka Jerome napsal o své mateřštině toto: „Anglická výslovnost je překážkou našeho postupu. Anglický pravopis byl asi určen hlavně k tomu, aby jím byla výslovnost zakuklena. Je to vtipný nápad, jak…

Proofreading.cz | 5. 8. 2016 15:55 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 2. díl: ztráta flexe

Pojem „flexe“ je vám asi většinou znám, ale pro jistotu připomeňme, že jde o ohýbání slov (skloňování, časování), jehož účelem je vyjádřit mluvnický vztah daného slova ke zbytku věty. Jestliže tedy přidáme ke slovu Petr koncovku -ovi, vyjadřujeme tak…

Proofreading.cz | 20. 6. 2016 22:40 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 1. díl: podivná slovní zásoba

Poté, co jsme se v nedávném seriálu podívali na zoubek historii češtiny, uzrál čas, abychom se dozvěděli něco také o světovém jazyce č. 1 – angličtině. Je to řeč, která bezesporu dominuje současnému globalizovanému světu, a aspoň základní znalost…

Proofreading.cz | 13. 6. 2016 12:10 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 12. díl: dáte si býkové maso?

Pokud by vám váš předek ze středověku nabízel „býkové maso“, neměl by na mysli nic jiného než nám dobře známé hovězí (od slova hovado = kus dobytka). Spojení typu „maso býkové“ nebylo tehdy nijak neobvyklým vyjádřením. Stará čeština totiž ve větší míře…

Proofreading.cz | 25. 4. 2016 13:20 | #

PERLIČKY Z HISTORIE ČEŠTINY – 11. díl: problematický vzor „stavení“

Skloňování podstatných jmen patřících pod vzor „stavení“ je zvláště v jednotném čísle pěkně nepraktické. Proč? Protože tvary skoro ve všech pádech mají stejnou koncovku. Však se podívejte: 1. stavení 2. stavení 3. stavení 4. stavení 5. stavení 6…

Proofreading.cz | 18. 4. 2016 21:25 | #

Výprodej v Zoner Pressu – knihy po 95 Kč

Naše „spřátelené“ vydavatelství Zoner Press vyhlásilo jarní úklid. Do 30. dubna si můžete koupit spoustu skvělých, byť druhojakostních knih za jednotnou cenu 95 Kč/kus. Pokud chcete rovnou začít vybírat, prohlédněte si kompletní nabídku. Já jenom…

Proofreading.cz | 17. 4. 2016 16:55 | #