Proofreading.cz

Základní informace o zdroji

Podtitulek Kouzlo slov ve vašich službách
Domovská stránka https://proofreading.cz/
RSS export https://proofreading.cz/feed/?post_type=post

Systémové informace o zdroji

ID 181
Jmenné ID proofreading
Články ručně přidává správce systému NE
Články jsou schvalovány správcem NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla 23. října 2019 06:20
Návratový kód HTTP 304
RSS export naposledy zpracován 7. října 2019 23:25
Kontrola aktuálnosti naplánována na 23. října 2019 06:50

Nejpoužívanější, nebo nejvíc používaný?

Celkem rozšířeným stylistickým nedostatkem jak v mluvené řeči, tak v psaném textu je nahrazování přirozených tvarů druhého a třetího stupně přídavných jmen (rychlejší, nejrychlejší) alternativami se slovy „více“ a „nejvíce“: více rychlý, nejvíce rychlý…

Proofreading.cz | 7. 10. 2019 23:25 | #

Proč se v různých jazycích objevují podobná slova?

Valná většina z vás přichází v té či oné podobě do kontaktu s cizími jazyky. Mnozí umíte německy, anglicky nebo třeba španělsky a i ti ostatní se občas setkávají třeba s latinskými frázemi nebo anglickými reklamními slogany. A tak jistě nikomu neunikla…

Proofreading.cz | 10. 9. 2019 12:20 | #

Nebojme se výpůjček

Nedílnou součástí vývoje každého jazyka vždy byly tzv. výpůjčky neboli slova převzatá z jiných jazyků, laicky cizí slova. Ve většině evropských jazyků najdete tisíce, někdy i desetitisíce takových přejatých výrazů. A v každé době mají výpůjčky…

Proofreading.cz | 7. 8. 2019 18:45 | #

Několikanásobný podmět – kde se často chybuje

Shoda přísudku s podmětem patří k základním učivům hodin českého jazyka. Nemám ambici zde podávat ucelený přehled jednotlivých pravidel pro tuto shodu. Ostatně pokud byste o takový přehled stáli, zpracovali jsme ho v tomto díle Hříchů pro šíleného…

Proofreading.cz | 17. 6. 2019 10:05 | #

Doslovné překlady jsou vážně mor

Před pár dny jsem se díval na přenos cyklistického závodu. Čeští komentátoři si nevedli špatně, ale hned bylo poznat, že své znalosti ze světa cyklistiky čerpají v anglicky psaných/mluvených médiích. Protože přebírali různé zavedené pojmy a slovní…

Proofreading.cz | 31. 5. 2019 21:15 | #

Pozor na juxtapozice!

Už jste někdy slyšeli slovo „juxtapozice“? Tak trochu doufám, že vám je tento výraz alespoň povědomý, protože už jsme o něm psali v 9. díle našich „Perliček z historie češtiny“. Tam jsme se o nich ale jen zmínili v rámci výkladu o vývoji našeho jazyka,…

Proofreading.cz | 13. 5. 2019 0:05 | #

Proč Češi říkají „bejt“ místo „být“

Na žádost jednoho z našich čtenářů v diskusi jsme připravili krátké pojednání o tom, proč obecná čeština používá ve většině výskytů dvojhlásku „ej“ namísto spisovného „ý“. Obecné příčiny změn Jak podrobněji popisujeme v naší knize Pište správně česky,…

Proofreading.cz | 12. 4. 2019 13:10 | #

Čtyři kroky k lepšímu slovosledu

Na rozdíl například od angličtiny, kde je slovosled v zásadě fixní, má čeština tzv. volný slovosled. Znamená to, že slova ve větě můžeme (a v řeči to také přirozeně děláme) libovolně přeskupovat, aniž bychom se tím provinili proti přirozeným…

Proofreading.cz | 1. 3. 2019 22:15 | #

Proč se latině říká „mrtvý jazyk“?

Označovat latinu jako „mrtvý jazyk“ se stalo rozšířenou frází – znají ji i lidé, kteří se jinak o jazyky (natož právě o latinu) vůbec nezajímají. Proč dostala takové označení? A je opravdu mrtvá, nebo je to celé trochu jinak? Jak byste na otázku, proč…

Proofreading.cz | 1. 2. 2019 21:05 | #

Slovák, Polák a jiné nadávky

Nebojte – tento článek nebude v žádném případě hanlivý. Nedočtete se v něm nic špatného o příslušnících nám nejbližších slovanských národů. Ostatně v našich žilách koluje podstatný podíl polské i slovenské krve (díky, táto). Budeme mluvit o roli…

Proofreading.cz | 7. 1. 2019 20:00 | #

Sleva na nového Šíleného korektora

Zvažovali jste, že byste se někomu pomstili zakoupením naší knihy, ale bylo vám líto dát za zmíněný kanadský žertík tolik peněz? Máme pro vás dobrou zprávu. Vydavatelství Zoner Press připravilo pro návštěvníky našich stránek speciální slevovou akci. Do…

Proofreading.cz | 14. 12. 2018 12:40 | #

Smutný příběh o ING Bank

Omlouvám se, následující příspěvek nebude o pravopisu, o literatuře ani o jiných tématech, kterým se na těchto stránkách věnujeme především. Zároveň ho nepíšu jako odborník na PR, UX ani na žádný jiný obor, na který byste si snad v souvislosti s tímto…

Proofreading.cz | 9. 12. 2018 22:20 | #

Moje desítka

Zkoušeli jste někdy sestavit žebříček svých nejoblíbenějších knih? Já ano – a zjistil jsem, že to vůbec nejde. Určit napříč všemi těmi žánry a styly, mezi literaturou faktu, romány i básnickými sbírkami ty nejoblíbenější kousky nějaká rozumná kritéria…

Proofreading.cz | 2. 12. 2018 18:10 | #

Ta báječná česká slovesa!

Toto nebude lingvistický článek ani odborné pojednání, ale oslavná óda. Óda na tu nádhernou výrazivost, kterou našemu jazyku dodává jeho práce se slovesy. Neříkejte, že jste si toho ještě nevšimli. Naše mateřština dokáže přidáváním rozličných předpon a…

Proofreading.cz | 6. 11. 2018 16:00 | #

Ještě větší bichle, než jsme čekali

Pokud z nějakého důvodu patříte mezi naše čtenáře, možná vás potěší informace, že v těchto dnech šla do prodeje už třetí, znovu výrazně obohacená verze naší knihy Pište správně česky – poradna šílených korektorů. V aktuálním vydání jsme opět vychytali…

Proofreading.cz | 24. 10. 2018 17:00 | #

Má čeština bohatší fonetiku než angličtina?

Lidé, kteří se trochu blíže seznámí s angličtinou (tedy dnes už prakticky všichni), získají často dojem, že náš jazyk je po zvukové stránce bohatší než angličtina. Jinými slovy že v češtině se používá širší paleta hlásek než v angličtině. Je to…

Proofreading.cz | 9. 10. 2018 14:05 | #

Dva druhy knihomolů – který z nich jste vy?

„Existují dva druhy lidí: Jedni dělí lidi na dva druhy a ti druzí nikoliv.“ Tenhle známý bonmot dobře vystihuje, jak všudypřítomné je kategorizování všech a ve všem. Jsem si tedy vědom toho, že už samotným tématem tohoto článku se dopouštím The post Dva…

Proofreading.cz | 31. 8. 2018 15:25 | #

TRPNÝ ROD – 3. díl: Jak ho v textu omezit

V tomto seriálu už jsme si vysvětlili, proč to s trpným rodem nesmíme přehánět a že jedna jeho podoba je přece jen přijatelnější než ta druhá. Teď vám předložíme pár metod na to, jak můžete jeho výskyt ve svých textech omezit. Abyste The post TRPNÝ ROD…

Proofreading.cz | 24. 7. 2018 10:55 | #

TRPNÝ ROD – 2. díl: Není pasivum jako pasivum

V 1. díle tohoto miniseriálu jsme si vysvětlili, proč je časté používání trpného rodu v češtině nepřirozené. Dnes si ukážeme, že jeho zvratná podoba je přece jen přijatelnější než podoba opisná. Když je původcem latina Časté užívání opisného tvaru…

Proofreading.cz | 10. 7. 2018 22:20 | #

TRPNÝ ROD – 1. díl: Proč s ním musíme šetřit

Jedním z nejhorších stylistických nešvarů znetvořujících tvář českých textů je nadužívání trpného rodu neboli pasiva. Připravili jsme proto pro vás třídílný seriál, v němž se vás pokusíme motivovat k tomu, abyste se snažili mu vyhýbat, a taky…

Proofreading.cz | 28. 6. 2018 11:55 | #

Češi jsou mistři humoru. Vážně

Všude na světě najdete lidi s báječným smyslem pro humor. V některých národech je navíc styl humoru velmi charakteristický, třeba v Británii. Ale já si dovolím vyřknout smělé tvrzení, že Češi patří k národům, jejichž vztah k humoru je vůbec…

Proofreading.cz | 4. 6. 2018 22:35 | #

Aby jsme – může na tom tvaru něco být?

Velká většina lidí, kteří mají aspoň trochu nadprůměrné znalosti pravidel češtiny (a já nepochybuji, že to platí o vás všech, kdo čtete tyto řádky), dobře ví o známé pravopisné chybě, kterou často vídáme i slýcháme: použití nespisovného – a…

Proofreading.cz | 21. 5. 2018 20:50 | #

Stránky Proofreading.cz v nové říze

Tak jste se (a my taky) dočkali. Představujeme vám zbrusu novou podobu našich webových stránek. A protože jsme se v nadpise chtěli vyhnout všem klišé o stránkách „v novém kabátě“ či „v novém hávu“, snad vezmete zavděk řízou. Původní stránky z roku…

Proofreading.cz | 6. 5. 2018 21:30 | #

Nejlepší kniha všech dob

Pokud vás bulvární nadpis tohoto příspěvku nalákal na to, že provedu velké odhalení nejúžasnějšího literárního díla lidské historie, musím vás zklamat. Žádný zázračný recept, jak takovou volbu objektivně stanovit, nemám. Rád bych se ovšem krátce…

Proofreading.cz | 26. 5. 2017 16:15 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 14. díl: latinská terminologie

V našem seriálu jsme už podrobně rozebírali, že v anglické slovní zásobě je obrovské množství francouzských a také skandinávských slov. Velmi bohaté zastoupení má ale v anglickém lexiku ještě jedna složka, a sice latinská. Latinská slovíčka byste…

Proofreading.cz | 16. 12. 2016 15:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 13. díl: second vs. other

Vývoj anglických řadových číslovek nevykazuje zásadních zvláštností – snad až na jedinou výjimku. Je jí anglický výraz pro „druhý“, tedy „second“. V číselné řadě působí nepatřičně, protože na rozdíl od všech ostatních řadových (a konec konců…

Proofreading.cz | 5. 12. 2016 15:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 12. díl: mylná dekompozice

Pod tímto hrůzostrašným názvem se ve skutečnosti skrývá zajímavý jazykový jev, který vede ke vzniku nových, naprosto nečekaných slov a tvarů. Pojďme si nejprve vysvětlit, oč se jedná. Vyjádřeno česky, mylná dekompozice je chybné přerozdělení slova…

Proofreading.cz | 23. 11. 2016 17:45 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 11. díl: redukce slabik

Jedním z běžných rysů vývoje jazyka je, že u některých slov dojde ke snížení počtu hlásek, a dokonce i slabik v důsledku nedbalé výslovnosti. Všichni máme podvědomou tendenci ušetřit tzv. „artikulační energii“ – lidově řečeno výslovnost flákáme. Proto…

Proofreading.cz | 14. 11. 2016 17:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 10. díl: ship, ale skipper

Možná už vás někdy napadlo, proč se kapitánovi říká v angličtině „skipper“ (vyslov [skipr]), když loď se řekne „ship“ [šip]. Logickým odvozením by přece mělo vzniknout spíš slovo „shipper“ [šipr]! V tomto článku pochopitelně nebudeme odpovídat pouze na…

Proofreading.cz | 31. 10. 2016 14:20 | #

HISTORIE ANGLIČTINY – 9. díl: znělé a neznělé hlásky

Když se budete pídit po přesném významu pojmů znělá a neznělá hláska, dostane se vám ve slovníku dosti „anatomické“ definice, totiž že při formulování znělých hlásek nám kmitají hlasivky (díky čemuž jakoby zazní jasný tón), zatímco hlásky neznělé…

Proofreading.cz | 18. 10. 2016 10:50 | #