Spotřebitelé důvěřují novým technologiím při péči o seniory, ale správu financí by jim nesvěřili

 71 % vítá nové technologie ke sledování zdravotního stavu postarších příbuzných, které jim umožňují žít déle doma  Pouhých 7 % by svěřilo správu svých financí umělé inteligenci, i kdyby to znamenalo rychleji naspořit prostředky na pořízení bydlení …

Importováno: 13. 6. 2019 1:30, Programujte.com – články
Trvalý odkaz: http://programujte.com/clanek/2019060601-spotrebitele-duveruji-novym-technologiim-pri-peci-o-seniory-ale-spravu-financi-by-jim-nesverili/