Možnosti současného tisku: kloubní protéza, gigantický billboard i fotoobklady

Moderní technologie tvoří svět kolem nás. Raketový vývoj zaznamenává oblast informačních technologií ruku v ruce s odvětvím zaměřeným na tisk. Nové postupy a přístroje v tiskařské oblasti nacházejí uplatnění v mnoha směrech. Od zdravotnictví a průmyslu,…

Importováno: 18. 4. 2019 1:20, Programujte.com – články
Trvalý odkaz: http://programujte.com/clanek/2019040400-moznosti-soucasneho-tisku-kloubni-proteza-giganticky-billboard-i-fotoobklady/