Studium MBA zvýší manažerům v IT hodnotu na trhu práce

Investice do kvalitního vzdělání se vyplatí, a to jak v osobní, tak v profesionální rovině. Prestižní titul MBA otevře absolventům vysokoškolského studia cestu k mnoha atraktivním pracovním pozicím a potažmo i vyšším příjmům. Zvlášť, pokud dovedou…

Importováno: 16. 1. 2019 1:20, Programujte.com – články
Trvalý odkaz: http://programujte.com/clanek/2019011501-studium-mba-zvysi-manazerum-v-it-hodnotu-na-trhu-prace/