Víte, že rozdíl při zdražování mezi ztrátou 20 % zákazníků a zvýšením zisku je pouze 1 email?

Jedná se o zdražovací email, kterým firma informuje zákazníky o zdražení svých služeb/zboží. Kvalita tohohle emailu rozhodne, zda zákazník zůstává, nebo odchází. Komunikace změny ceny patří k nejdůležitějším skills, které musí firma zvládat. Nejdříve…

Importováno: 14. 10. 2021 16:00, Pricing idiot's Blog
Trvalý odkaz: https://pricingidiot.com/2021/10/14/vite-ze-je-rozdil-pri-zdrazovani-mezi-ztratou-20-zakazniku-a-zvysenim-zisku-je-pouze-1-email/