Mít či nemít veřejný ceník?

Zda mít veřejný ceník plyne zejména ze standardů, které fungují v daném odvětví. Pokud většina konkurentů zveřejňuje ceny, tak nenásledovat znamená pro firmu obrovskou konkurenční nevýhodu. Stejně tak pokud se ceny běžně nezveřejňují, tak jejich…

Importováno: 22. 7. 2021 11:15, Pricing idiot's Blog
Trvalý odkaz: https://pricingidiot.com/2021/07/22/mit-ci-nemit-verejny-cenik/