Jak na slevy v době Korony?

Slevy jsou mocný nástroj z pohledu lákání zákazníků, nicméně ne všechny fungují z pohledu zisku. V současné době pandemie dochází v některých oblastech poklesu poptávky, a tak obchodníci hledají způsoby, jak opět zvednout prodeje. Sleva je často první…

Importováno: 18. 3. 2021 11:45, Pricing idiot's Blog
Trvalý odkaz: https://pricingidiot.com/2021/03/18/jak-na-slevy-v-dobe-korony/