Být černý je stále hra…

Před pár lety jsem se rozepsal na téma, jak pomocí pricingu omezit počet černých pasažérů v článku Být černý je hra, který se stal jedním z nejpopulárnějších na tomhle blogu. Zhruba po deseti letech se k tématu černých pasažérů a výše jízdného vracím a…

Importováno: 18. 9. 2020 14:00, Pricing idiot's Blog
Trvalý odkaz: https://pricingidiot.com/2020/07/29/byt-cerny-je-stale-hra/