Jaká jsou nejdůležitější marketingová KPIs? – 1. díl

Když dostanu otázku, čím se živím, odpovím – „Zvyšuji firmám výnosy a zákaznickou spokojenost pomocí marketingového mixu se zaměřením na cenu.“ Osobně považuji zákaznickou spokojenost za nejdůležitější marketingový ukazatel. Když budou spokojeni…

Importováno: 24. 11. 2014 8:05, Pricing idiot's Blog
Trvalý odkaz: http://pricingidiot.com/2014/11/24/jaka-jsou-nejdulezitejsi-marketingova-kpis-1-dil/