Termíny a obsah školení 2013

Vážení marketéři, V roce 2013 jsem připravil v rámci školení dva nové kursy – Smart pricing pro začátečníky a Marketingové řízení ziskovosti produktů pro 21. století pro pokročilé. Tyhle dva kursy byly výsledkem více jak 3 leté zkušenosti s pricingovými…

Importováno: 1. 10. 2013 11:40, Pricing idiot's Blog
Trvalý odkaz: http://pricingidiot.com/2013/10/01/terminy-a-obsah-novych-skoleni-2013/