Sophiina (cenová) volba

Co mám dělat, pokud mám nastavit cenu bez dalších informací - NADSTŘELIT nebo PODSTŘELIT? Tohle je otázka, kterou každý z vás už musel řešit. Odpověď není úplně triviální, navíc rozhodnutí je mnohdy nevratné ( i kdyby Máňa tvrdila sebevíce, že to není…

Importováno: 7. 6. 2013 16:45, Pricing idiot's Blog
Trvalý odkaz: http://pricingidiot.com/2013/06/07/sophiina-cenova-volba/