Prakademik

Základní informace o zdroji

Podtitulek Při svých cestách po světě jsem se setkal s termínem "pracademic", který označuje pedagogy, kteří spolupracují s praxí, své praktické zkušenosti se snaží přenášet do výuky a teorie do praxe. Hrdě se…
Domovská stránka http://prakademik.blogspot.com/
RSS export http://prakademik.blogspot.com/feeds/posts/default

Systémové informace o zdroji

ID 365
Jmenné ID prakademik
Články ručně přidává správce systému NE
Články jsou schvalovány správcem NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla 24. ledna 2020 04:00
Návratový kód HTTP 304
RSS export naposledy zpracován 22. listopadu 2019 12:40
Kontrola aktuálnosti naplánována na 24. ledna 2020 05:00

Budou fungovat marketingové taktiky postavené na podprahových změnách i v době online sociálních sítí?

Jedním z marketingových konceptů, který je doporučován v učebnicích k marketingu a spotřebnímu chování je využití tzv. nejmenšího pozorovatelného rozdílu (angl. "just noticeable difference", jinými synonymy jsou diferenční práh percepce, či nejmenší…

Prakademik | 12. 1. 2015 21:40 | #

Myšlenkové mapy k marketingovému výzkumu

Zanedlouho začne letní semestr, ve kterém budu opět učit marketingový výzkum. Nedalo mi to a rozhodl jsem se významně zaktualizovat své výukové materiály ve formě myšlenkových map. Myšlenkových map je celkem 27 a pokrývají obsah celého vysokoškolského…

Prakademik | 29. 12. 2014 17:21 | #

Krize v malých a středních podnicích a jejich řešení - co vychází z dat o 568 krizích?

V současnosti na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity řešíme výzkum, který se týká krizí v malých a středních podnicích. Formou strukturovaných rozhovorů jsme zatím posbírali data ze 187 podniků o 568 krizích. Zatím jsou výsledky velmi předběžné a…

Prakademik | 13. 12. 2014 12:10 | #

Zkušenosti s open source statistickým softwarem

Pro zpracování dat z výzkumů existuje celá řada softwarových nástrojů. Mezi komerčními lze zmínit software jako SPSS, Statistica apod. Nicméně mezi volně dostupnými není úplně jednoduché najít takové, které by fungovaly spolehlivě a byly zároveň…

Prakademik | 31. 10. 2014 19:30 | #

Článek nebyl schválen

Výzkum Dana Arielyho - zúčastněte se!

Možná znáte Dana Arielyho, nebo alespoň jeho knížky z oblasti behaviorální ekonomie. Jedna z jeho knih - Jak drahé je zdarma - už vyšla i v češtině. Je to velmi zajímavá osobnost, už jenom jeho životní příběh je dost inspirující.Snaží se o pochopení…

Prakademik | 5. 8. 2010 13:20 | #

Konference CITEM 2010 a správa příspěvků pomocí Google Docs

V současnosti připravujeme s kolegy na fakultě i z australské Victoria University konferenci CITEM, která je zaměřena na mezinárodní obchod, vzdělávání, cestovní ruch a marketing. Konference se bude konat v prosinci 2010 a předpokládáme účastníky z řady…

Prakademik | 12. 7. 2010 16:58 | #

Článek nebyl schválen

Jak mohou pomoci simulátory v retailingu?

Po několikaletém úsilí jsem konečně zdárně dotáhl do konce své doktorské studium a obhájil jsem dizertační práci Využití multiagentních přístupů pro analýzu retailingových příležitostí a hrozeb.V rámci této práce jsem vyvinul počítačový systém pro…

Prakademik | 12. 5. 2010 12:18 | #

Článek nebyl schválen

Výzkum podnikatelských triků - znáte nějaké?

Zakládání nových podniků je obtížné, protože zákazníci a obchodní partneři neradi spolupracují s podniky v jejich počáteční, riskantní rozvojové fázi. Podnikatelé používají tvůrčí techniky pro překonání toto období, i když ty mohou někdy být z hlediska…

Prakademik | 8. 5. 2010 21:56 | #

iRiver Story - první zkušenosti a malý návod, jak nastavit češtinu v EPUB

Když tak delší dobu sleduji mánii ohledně čteček elektronických knih, jako je Kindle a aktuálně Apple iPad, rozhodl jsem se, že si taky jednu pořídím.Dlouho jsem vybíral. Přemýšlel jsem o Kindle, především kvůli použití jiné zobrazovací technologie než…

Prakademik | 20. 4. 2010 21:20 | #

Jak na projekt pomocí Google Apps?

Poté, co jsem se zahloubal do Google Apps jsem si řekl, že by možná popis fungování tohoto prostředí pro podporu řízení a komunikace projektu mohl někoho zaujmout, zejména s ohledem na to, že je to levné a poměrně uživatelsky přítulné řešení. Berte to tedy jako malou …

Prakademik | 5. 4. 2010 21:23 | #

Jsou vysoké odměny zabíjákem inovací a tvořivosti?

Na blogu Lemonade (díky!) jsem narazil na hodně zajímavé video z TEDu o motivaci a tvořivosti. Je opravdu inspirativní - je v něm poukazováno na to, jak vidina velké odměny v podstatě působí při řešení úloh vyžadujících myšlení a tvořivost…

Prakademik | 30. 3. 2010 8:48 | #

Článek nebyl schválen

Kam směřuje retailing na internetu?

Před nedávnem jsem se zde v jednom příspěvku zabýval multikanálovým retailingem. A troufnul jsem si trochu zaspekulovat v této souvislosti o dalším vývoji retailingu a některých trendech.Aktuálně se na serveru Internet Retailing objevil článek Sarah…

Prakademik | 27. 3. 2010 12:08 | #

Ceny pro akademiky řešící reálné problémy

Dnes jsem narazil na zajímavý web , který se snaží propojit potenciální řešitele problémů, tj. například akademiky (studenty, pedagogy a výzkumníky), s reálnými problémy, které řeší podnikatelé i neziskové organizace. Je to typicky crowdsourcingová záležitost - organizace …

Prakademik | 21. 3. 2010 14:40 | #

100 nápadů pro psaní blogů

Chuck Frey před pár dny uveřejnil užitečnou myšlenkovou mapu se 100 nápady pro psaní blogu. Jednotlivé nápady jsou tématicky seskupeny do kategorií, jako jsou - recyklace minulého obsahu, budování komunity, užitečnost, odlišná hlediska, multimédia, výzkum, získání pozornosti …

Prakademik | 21. 3. 2010 14:40 | #

Článek nebyl schválen

Pivo pro ženy

Každý rok obvykle touto dobou nechávám řešit studenty v předmětu Spotřební chování případovou studii na téma pivo pro ženy. Z hlediska pohlaví ženy mezi našimi studenty převažují, obvykle tedy dokáží poměrně rychle (během 10 minut) identifikovat základní znaky, které by …

Prakademik | 20. 3. 2010 13:25 | #

Článek nebyl schválen

Mapy k penězům

Dlouhodobě se zajímám o oblast výchovy dětí na základních školách k podnikavosti, finanční a ekonomické gramotnosti. Přijde mi to jako téma, které je potřebné a prozatím neúplně prakticky zvládnuté. Už během mého pobytu na základní škole mi přišlo divné, že se o penězích …

Prakademik | 17. 3. 2010 2:25 | #

Vysokoškolští pedagogové a praxe

Kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten učí. Tuto větu lze slýchat velmi často, obzvlášť v případě, že účastníci hovoru mají pochybnosti o kompetentnosti toho svého učitele. Ať již jsou výtky oprávněné či nikoliv, je tím obvykle myšleno, že praxe je teorii nadřazena. Podle mého …

Prakademik | 13. 3. 2010 20:01 | #

Článek nebyl schválen

Změna umístění blogu

Dlouho jsem o tom přemýšlel a nakonec jsem se odhodlal změnit umístění a název mého blogu. Na nové umístění zde jsem přidal všechny významnější příspěvky za celou dobu existence původního blogu od roku 2007, z původní adresy budou zanedlouho odstraněny.

Prakademik | 13. 3. 2010 10:27 | #

Článek nebyl schválen

Multikanálový retailing v době internetu

Na začátku března vyšel velmi zajímavý výzkum z oblasti chování nakupujících na trzích v USA. Ti podle tohoto výzkumu chtějí mnohem lepší integraci různých prodejních kanálů. Jedná se například o zjišťování informací o produktu před nákupem na internetu či širší využití …

Prakademik | 13. 3. 2010 10:27 | #

NovaMind a XMind - jak si pořídit licence?

Jak už jsem dříve uváděl, v současnosti používám dva softwarové nástroje pro tvorbu myšlenkových map - NovaMind a XMind. NovaMind je komerční produkt, který výborným způsobem podporuje tvořivé myšlení, řízení projektů apod. V něm vytvořené mapy jsou na první pohled …

Prakademik | 13. 3. 2010 10:27 | #

Myšlenkové mapy k marketingovému výzkumu

Zanedlouho začne letní semestr, ve kterém budu opět učit marketingový výzkum. Nedalo mi to a rozhodl jsem se významně zaktualizovat své výukové materiály. Původní formu e-booku Marketingový výzkum v kognitivních mapách jsem tentokrát přehodnotil a zvolil jsem naprosto …

Prakademik | 13. 3. 2010 10:27 | #

Amazon Kindle a skripta pro 21. století

Už jste zaznamenali boom ohledně zařízení pro čtení knih na principu elektronického papíru? Asi nejprominentnějším zástupcem je Amazon Kindle , který způsobil revoluci v prodeji knih (Amazon již prodá více knih v elektronické než papírové verzi), ale existuje i řada dalších, …

Prakademik | 13. 3. 2010 10:27 | #