Théseus: bezplatná online poradna k přístupnosti, 7. října 2022 od 13.00

Théseus je projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, zaměřený na zlepšení přístupnosti digitálního prostředí (webů, aplikací a dokumentů), který realizujeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška – našeho dlouholetého…

Importováno: 12. 9. 2022 11:50, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/theseus-bezplatna-online-poradna-k-pristupnosti-7-rijna-2022-od-13-00/