Prístupný život – inkluzívnejší život: konferencia o prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozýva na záverečnú online konferenciu Prístupný život – inkluzívnejší život k projektu realizovanému v rámci programu Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorú organizuje…

Importováno: 20. 1. 2022 23:55, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/pristupny-zivot-inkluzivnejsi-zivot-konferencia-o-pristupnosti-pre-ludi-so-zrakovym-postihnutim/