Jak začlenit přístupnost webu do ICT kurzů na vysokých školách (IAAP Nordic webinář)

Přístupnost webu nabývá na významu jako klíčová kompetence, kterou si musí osvojit studenti oborů, zaměřených na informační a komunikační technologie (ICT). Náplní webináře bude diskuze o významu výuky přístupnosti webu na univerzitách a také informace…

Importováno: 19. 11. 2021 20:10, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/jak-zaclenit-pristupnost-webu-do-ict-kurzu-na-vysokych-skolach-iaap-nordic-webinar/