Světluška podporuje žáky a studenty se zrakovým postižením

Jednou z oblastí, kterou Nadační fond Českého rozhlasu vnímá jako velmi důležitou, je i vzdělávání. Proto (nejen) v něm z veřejné sbírky Světluška podporuje těžce zrakově postižené v každém věku a věří, že dobře zvolené vzdělání a osobní nasazení jsou…

Importováno: 20. 8. 2021 10:45, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/svetluska-podporuje-zaky-a-studenty-se-zrakovym-postizenim/