EDI: nabídka bezplatného online školení, zaměřeného na přístupnost informací a sebeobhajobu

Tématika přístupnosti digitálního prostředí se v poslední době stále více dostává do popředí zájmu. Jednou z cílových skupin, pro kterou je přístupnost digitálního prostředí (dokumentů, webů či mobilních aplikací) zcela klíčová, jsou lidé se zrakovým…

Importováno: 17. 6. 2021 10:35, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/edi-nabidka-bezplatneho-online-skoleni-zamereneho-na-pristupnost-informaci-a-sebeobhajobu/