Jarní Agora 2021 ONLINE: probíhá registrace na online workshopy o ICT pro zrakově postižené

Ve čtvrtek 27. 5. jsme živým přenosem plenární sekce zahájili jarní Agoru 2021 ONLINE – už 13. běh konference o využití informačních a komunikačních technologií lidmi se zrakovým postižením. Na plenární sekci navazujeme průběžným publikováním…

Importováno: 9. 6. 2021 6:55, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/jarni-agora-2021-online-probiha-registrace-na-online-workshopy-o-ict-pro-zrakove-postizene/