Dotazník: Informovanost zrakově postižených o vládních opatřeních během pandemie covidu-19

Opatření, souvisící s koronavirovou pandemií, zasáhla do života každého z nás. Jednou ze skupin, na kterou měla naprosto zásadní dopad, jsou lidé s těžkým zrakovým postižením. Těm tato opatření zkomplikovala řadu činností, s jejichž vykonáváním neměli…

Importováno: 7. 6. 2021 12:55, POSLEPU
Trvalý odkaz: https://poslepu.cz/dotaznik-informovanost-zrakove-postizenych-o-vladnich-opatrenich-behem-pandemie-covidu-19/